Viết về hàng xóm nhà em

Viết về hàng xóm nhà em – Bài làm 1 Nhà em có một bác hàng xóm rất hiền và quan tâm đến mọi người. Cả xóm em ai cũng yêu quý bác ấy. Em cũng vậy. Bác ấy tên là Quý. Mẹ bảo rằng tên bác ấy là Quý nên ai cũng yêu quý bác

Viết thư gửi bố của em

Viết thư gửi bố của em – Bài làm 1 Gửi bố kính yêu! Bố thương nhớ của con, đã 2 tháng rồi bố đi làm xa không về nhà, ở nhà ai cũng nhớ và thương bố nhiều lắm. Hôm nay mẹ bảo nhớ bố và muốn bố về nên con đã viết thư

Viết thư cho anh trai của em

Viết thư cho anh trai của em – Bài làm 1 Anh trai thương nhớ! Đã một năm rồi anh đi học ở trong thành phố Hồ Chí Minh, em chưa được gặp lại anh. Hôm nay em học bài xong sớm nên em muốn viết thư hỏi thăm sức khỏe và việc học hành

Tả con chó nuôi trong nhà

Tả con chó nuôi trong nhà – Bài làm 1 Mỗ gia đình ở nông thôn hầu như ai cũng nuôi một hoặc nhiều chú chó với những mục đích khác nhau. Chó để làm “bạn”, chó để trông nhà, chó nuôi lớn để bán hoặc chó nuôi với mục đích làm thịt. Gia đình em cũng nuôi