Văn mẫu lớp 11

Anh/ chị hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ giải thích ý kiến sau: "học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng…

Anh/ chị hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ giải thích ý kiến sau: “học vấn không chỉ là chuyện nhưng vẫn là quan trọng…

Hướng dẫn

– Mở bài:

về sách và khái lược về vai trò/vị trí của sách đối với con đường học vấn ~> Trích dẫn nhận định của (Bàn về mối tương quan về học vấn và sách, cho rằng:"…")

– Thân bài

+ Giải thích, cắt nghĩa câu nói: Học vấn là gì? (Học vấn là những hiểu biết được lĩnh hội thông qua các quá trình trải nghiệm khác nhau như tìm hiểu tri thưc qua sách báo, đời sống thực tế, xã hội….) Trên con đường học vấn,không chỉ thông qua đọc sách là phương pháp duy nhấ nhưng đọc sách đóng vai trò quan trọng

~> Nhận định của Chu Quang tiềm: Vai trò quan trong về việc đọc sách đối với con đường học vấn

+ Lí giải, bàn luận vì sao đọc sách vẫn là con đường quan trọng của đọc sách

+ Bàn luận -mở rộng: Cần có phương pháp đọc sách hiệu quả, có ích, phù hợp với nhu cầu của ,phê phán bộ phận chưa thấy tầm quan trọng của đọc sách, đọc sách vô bổ, không thây được giá trị của việc đọc sách

– Kết bài:

Khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học nhận thức và

Xem thêm:  Bài 11 - Đoàn thuyền đánh cá

Minh Nguyệt

Post Comment