Author: Minh Nguyệt

Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ của Ngô Tất Tố

Đề bài: Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ của Ngô Tất Tố Bài làm Trên văn đàn Việt Nam Ngô Tất Tố được đánh giá chính là một cây bút hiện thực phê phán xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán. Tác phẩm “Tắt đèn”

Phân tích nhân vật Chiến trong tác phẩm Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi

Đề bài: Phân tích nhân vật Chiến trong tác phẩm Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi Bài làm Từ lâu thì nhà văn Nguyễn Thi là một trong những nhà văn thành công nhất khi viết về hình tượng người phụ nữ Nam bộ. Người phụ nữ như hiện lên trong các

Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành

Đề bài: Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là một trong những nhà văn đã sống và gắn bó với Tây Nguyên trong suốt cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mĩ. Nhắc đến Nguyễn Trung Thành

Phân tích nhân vật ông Sáu trong tác phẩm Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Sáu trong tác phẩm Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng Bài làm Tác phẩm “Chiếc lược ngà” là một tác phẩm làm lên tên tuổi nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết về tình cha – con. Đồng thời tác phẩm cũng đã tái hiện được