Soạn văn lớp 7 tập 1 rút gọn

Bài 10 – Từ trái nghĩa

Bài 10 – Từ trái nghĩa

Hướng dẫn

I. THẾ NÀO LÀ TỪ TRÁI NGHĨA

Gợi ý trả lời câu hỏi

1. Các từ trái nghĩa ở bản dịch thơ các bài:

: ngẩng / cúi

Hồi hương ngẫu thư: trẻ / già

2. Từ trái nghĩa: già / non

Ghi nhớ:

– Từ trái ngliĩa là nliững từ có nghĩa trái ngược nhau.

Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.

II. SỬ DỤNG TỪ TRÁI NGHĨA

Gợi ý trả lời câu hỏi:

1. Trong hai bài thơ dịch trên, việc sử dụng các từ trái nghĩa nhằm tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời thơ thêm sinh động.

2. Một số thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa:

Bên trọng bên khinh.

Buổi đực buổi cái

Bước thấp bước cao

đilại

Gần nhà xa ngõ

Mắt nhắm mắt mở

thưởngphạt

Việc dùng các từ trái nghĩa ấy có tác dụng là làm cho lời ăn tiếng nói sinh động hơn.

Ghi nhớ: Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ẩn tượng mạnh, làm cho thêm sinh động.

III. LUYỆN TẬP

1. lành – rách; giàu – nghèo ; ngắn – dài;

mượn – thuê ; đêm – ngày; sáng – tốì.

2. Tìm từ trái nghĩa

3. Điền từ trái nghĩa

– Chân cứng đá mềm.

– Có đi có lại.

– Gần nhà xa ngõ.

Xem thêm:  Bài 12 - Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)

– Mắt nhắm mắt mở.

– Chạy sấp chạy ngửa.

– Vô thưởng vô phạt.

– Bên trọng bên khinh.

– Buổi đực buổi cái.

– Bước thấp bước cao.

– Chân ướt chân ráo.

4. Đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.

tự làm.

Mai Thu

Post Comment