Soạn văn lớp 8 tập 1 rút gọn

Bài 14 – Chương trình địa phương (phần Văn)

Bài 14 – Chương trình địa phương (phần Văn)

Hướng dẫn

1. Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở thành phố, tỉnh hoặc quận, huyện nơi em ở theo mẫu. Chú ý: Chỉ thống kê những tác giả có sáng tác được công bố trước năm 1975.

STT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh, năm mất

Tác phẩm chính

tự làm.

2. Sưu tầm và chép trọn một bài thơ hoặc một bài văn (khoảng vài trang có thể là đoạn trích) mà em thấy hay viết về phong cảnh thiên nhiên, , sinh hoạt văn hóa, truyền thống lịch sử của em.

Học sinh tự sưu tầm.

Mai Thu

Xem thêm:  Suy nghĩ về chiến tranh thế giới thứ nhất

Post Comment