Soạn văn lớp 8 tập 1 rút gọn

Bài 14 – Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Bài 14 – Luyện nói: về một thứ đồ dùng

Hướng dẫn

♦ Đề bài: Thuyết minh .

Gợi ý

Bài nói cần nêu rõ được công dụng, cấu tạo, nguyên lí giữ nhiệt và cách bảo quản nước, thứ đồ dùng thường có trong mỗi chúng ta.

Lưu ý quan sát và tìm hiểu những bộ phận tạo thành vật dụng này.

Bộ phận quan trọng nhất của cái phích nước là ruột phích được cấu tạo để giữ nhiệt. Đó là hai lớp , ở giữa là chân không làm mất khả năng truyền nhiệt ra ngoài. Phía trong lớp người ta tráng một lớp thủy ngân mỏng có tác dụng hắt nhiệt trở lại để giữ nhiệt. Miệng phích nước bao giờ cũng nhỏ nhằm làm giảm khả năng truyền nhiệt.

Nhờ đó cái phích nước trong vòng 6 tiếng nước từ 100 độ còn giữ được đến 70 độ.

Vỏ phích thường làm bằng kim loại để bảo quản ruột phích chắc chắn an toàn.

Chú ý đừng để phích ngã, rơi để khỏi vỡ.

Để làm bài nói này, dự kiến dàn ý đủ cả ba phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Cũng nên lựa chọn trước các phương pháp thuyết minh phù hợp.

Mai Thu

Xem thêm:  Bài 9 - Nói quá

Post Comment