Chính tả: Nghe – viết: Bận – Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

Chính tả: Nghe – viết: Bận – Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – viết: BẬN (trích)

2. Điền vào chỗ trông en hay oen “?

nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) trung: trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,…

chung: chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thuỷ chung, chung kết, việc chung,…

trai: trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai,…

chai: chai lọ, chai tay, chai mặt, chai sạn,…

trống: , trống vắng, trống trải, trống đồng, , trống mái, trống rỗng, trống trơn,…

Loading...

chống: chèo chống, chống đỡ, chống chọi, chống trả, chống lại,…

b) kiên: kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên gan, kiên quyết, kiên cố, trung kiên,…

kiêng: kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ,…

miến: miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến,…

miếng: miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ,…

tiến: tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến,…

tiếng: danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng,…

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình - Ôn tập câu: Ai là gì