Văn mẫu lớp 11

Đồ Chiểu đã phát biểu quan niệm sáng tác thơ văn của mình qua câu thơ: "Chở bao nhiêu đạo… chẳng tà" Em hiểu như thế nào về quan điểm trên. Chứng…

Đồ Chiểu đã phát biểu quan niệm sáng tác thơ văn của mình qua câu thơ: “Chở bao nhiêu đạo… chẳng tà” Em hiểu như thế nào về trên. Chứng…

Hướng dẫn

Ý chính trong bài:

hoàn cảnh xã hội mà sống, từ đó nêu quan điểm sáng tác của

"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

– Giải thích đạo thuyền là gì?…>đạo lí làm người, là công bằng, lẽ sống

– Giải thích thế nào là chở đạo và đâm gian. Lầy dãn chứng từ thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu

Bạn cũng nên đưa nội dung thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu vào bài làm

Dù đui mà giữ đạo nhà

Còn hơn có mắt ông cha không thờ.

Dù đui mà khỏi danh nhơ

Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình…

Sáng tác của ông gồm nhiều thể loại, thể tài, trong đó thành công nghệ thuật nổi bật nhất là truyện thơ Nôm và văn tế Nôm. Ngôn ngữ nghệ thuật bình dị, giàu tính nhân dân cùng những hình tượng nhân vật sinh động trong nhiều thể loại, khiến chơ ngòi bút của ông có sức thu hút mạnh mẽ người đọc, nhất là đối với nhân dân miền Nam. Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu đã góp phần bồi đắp tâm hồn dân tộc, nâng vị trí của miền Nam lên ngang tầm cả nước. Ông là người kết thúc một cách rực rỡ của giai đoạn trước đó và mở đầu cho dòng văn chương yêu nước chống xâm lược.

Xem thêm:  Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

Nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu là một minh chứng sống động về tính năng động của . Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp của ấy không vì thế mà buông xuôi theo số phận. Vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời, chính là thái độ sống có văn hóa, là nhân cách cao đẹp của Nguyễn Đình Chiểu. Trên cương vị của một nhà thơ, cái sâu sắc, thâm thúy trong thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu chính là chỗ chê khen, biểu dương và phê phán, thương ghét rõ ràng, chánh tà minh bạch, hợp đạo lý, thuận tình người, theo đúng chuẩn mực văn hóa Việt Nam.

Minh Nguyệt

Post Comment