Văn mẫu lớp 11

Ngạn ngữ có câu: "Một chiếc đũa không thể gắp nổi thức ăn, một que củi không thể thắp thành ngọn lửa, một ông đầu rau không thể bắc nổi cái nồi". Hãy…

Ngạn ngữ có câu: “Một chiếc đũa không thể gắp nổi thức ăn, một que củi không thể thắp thành ngọn lửa, một ông đầu rau không thể bắc nổi cái nồi”. Hãy…

Hướng dẫn

DÀN Ý

Cốt lõi của đề này là ca ngợi sự đoàn kết giữa người với người:

Các ý trong bài làm:

câu ngạn ngữ và sự đoàn kết

– Giải thích câu nói: ý nói là để đạt được , yếu tố quan trọng là sự đoàn kết

– Giải thích đoàn kết là gì?

– > Là sự kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong … Là truyền thống cao quý của dân tộc ta, được lưu giữ ngàn đời nay…

– Ý nghĩa của đoàn kết: giúp cho chúng ta hoàn thành công hơn, có kết quả cao hơn…

– Dẫn chứng:

+ Từ thực tế:

~ Nhân dân ta đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm lược Pháp và Mĩ

~ Bạn bè đoàn kết, giúp đỡ nhau trong để cùng tiến bộ, lớp đoàn kết để có kết quả thi đua tốt

+ Từ ca dao, truyện"

~ Truyện "Bó đũa"…

~ Ca dao: "Một cậy làm chẳng nên non….."

….

– Phản biện: Tuy nhiên, có một số người hiểu sai khái niệm đoàn kết và áp dụng hai chữ đoàn kết vào những điều sai trái, ví dụ: "đoàn kết" trong giờ kiểm tra; tội phạm "đoàn kết" cướp của;….

Xem thêm:  Phân tích những nét chính về nội dung và nghệ thuật trong bài "Sa hành đoản ca" của Cao Bá Quát

của .

Minh Nguyệt

Post Comment