Văn mẫu lớp 12

Nghị luận: Em hãy viết một bài văn nghị luận ngắn nêu suy nghĩ của mình về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua câu tục ngữ: “Uống nước nhớ…

Nghị luận: Em hãy viết một bài ngắn nêu của mình về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua câu tục ngữ: “Uống nước nhớ…

Hướng dẫn

Ý chính trong bài:

1 Giải thích câu tục ngữ: là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.Nó khuyên phải biết sống ân nghĩa, biết trả ơn người đã cho mình

2 Nêu suy nghĩ uống nước nhớ nguồn là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân viết Nam

+ Đây là truyền thống đẹp của người Việt Nam..

+ Đây là một truyền thống đáng trân trọng nó mang lại…

+ Truyền thống " uống nước nhớ nguồn cần phát huy…

3. Tự là người Việt Nam phải làm gì để giữ gìn và phát suy nó

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Hình tượng nhân vật bá Kiến được miêu tả như thế nào trong truyện ngắn Chí phèo của Nam Cao?

Post Comment