Văn mẫu lớp 11

Nghị luận văn học: Phân tích hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm "văn tế nghĩa sĩ cần guộc" của Nguyễn Đình Chiểu

Nghị luận : hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong tác phẩm “văn tế nghĩa sĩ cần guộc” của

Hướng dẫn

Thế kỷ XIX là thời ký lịch sử “đau thương nhưng vĩ đại” của dân tộc ta. Ở Thế kỷ ấy, có một nhà thơ mù nhưng tròng lòng sáng như gương,người đã thấy kết những gì mà bao nhiêu người mắt sáng không nhận ra.Người đó là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.Và trong văn họ Việt Nam,cho đến Nguyễn Đình Chiểu,chưa có một hình tượng nhân dân nào chân thực và cảm động hơn người nghĩa sĩ tử trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của ông.

Nói đúng ra,trước Nguyễn Đình Chiểu, bình thường cũng xuất hiện trong văn chương Việt Nam.Tuy nhiên, đó hoặc là những ngư phủ,tiều phu hình bóng thấp thoáng,khi xa khi gần trong thơ ,hoặc là đám đông lố nhố,hằng ngày là cục đất củ khoai,khi có dịp trở nên những “kiêu binh” lỗ mãng trong .

Ngưòi nông dân xuất hiện trong tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu hoàn toàn khác hẳn.Họl thật sự là những người bình thường,là “dân áp, dân lân”, “ngoài cật có một manh áo vải”.Bản tính lại hiền lành,chất phác,quanh năm duốt tháng “côi cút làm ăn,toan lo nghèo khó”.Bên trong luỹ tre làng, họ “chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ”,thành thục với nghề nông trang: Việc cuốc cầy,việc bừa,việc cấy, tay vốn làm quen.Nói như nhà thơ sau này,họ lấm láp sình lầy ấy đã bước vào thơ Đồ Chiểu. Đành rằng nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã có tấm lòng sáng để phát hiện ra họ,nhưng trước hết bởi dù không áo mão cân đai phẩm hàm văn võ / họ để lại những vệt bùn làm vinh dự cho thơ. Đó chính là tấm ,trương nghĩa của người nông dân.

Xem thêm:  Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Khi nghe tin quân giặc đến,dù là dân thường nhưng những người nông dân lòng đầy sốt ruột.Trong xã hội xưa,những chuyện quốc gia đại sự trước hết là việc của quan.Dân nghe theo quan mà làm dân.Dân nhìn thấy quan mà theo >Vì thế,họ trông chờ tin quan như trời hạn trông mưa.Mắt còn trông đợi nhưng lòng thì đã rõ:

Bữa thấy bòng bong che trắng lốp,muốn tới ăn gan;ngày xem ống khói chạy đen sì,muốn ra cắn cổ.

Lòng yêu nước không độc quyền của ai.Huống chi,với những người nông dân chân chất,khi “mùi tinh chiến vấy vá đã ba năm” thì họ “ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ”.vì thế,dù là dân ấp,dân lân,trong tay chỉ còn một tầm vông,họ đã sẵn sàng xả thân vì nghĩa cả:

Hoả mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay,cũng chém rớt đầu quan hai nọ.

Chi nhọc nhằn quan quản gióng trống kỳ,trống giục, đạp rào lướt tới,coi giặc như không;nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to,xô cửa xông vào,liều mình như chẳng có.

Kẻ đâm ngang,người chém ngựơc,làm cho mã tà,ma ní hồn kinh;bọn hè trước,lũ ó sau,trối kệ tàu thiếc,tàu đồng đung nổ.

Cuộc đối đầu một mất một còn giữa những người nông dân yêu nước với kẻ thù là cuộc đối đầu không cân sức.Họ thất thế ngay từ ban đầu khi tựgiác đúng lên,không có ai tổ chức ( ai đòi,ai bắt ),chẳng có binh thư,binh pháp.còn quân giặc thì chuẩn bị bài bản,có quy mô, quy củ.Họ thất thế khi xing trận mà ngoài cật có một manh áo vải,trong tay cầm ngon tầm vông,còn kẻ thù lại có tàu sắt tàu đồng, đạn nhỏ, đạn to.Song chí căm thù,lòng yêu nước đã khiến những người nông dân trối kệ tàu thiếc,tàu đồng súng nổ,liều mình như chẳng có ai.Ai cũng biết cái giá cuối cùng của ấy. Nhưng nghĩa sĩ nông dân càng biết rõ điều đó:

Xem thêm:  Soạn bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến

Một giấc sa trường rằng chữ hạnh,nào hay da ngựa bọc thây;trăm năm âm phủ ấy chữ quy,nào đợi gươm hùm trao mộ.

Những nghĩa sĩ nông dân trở thành “những anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang” ( Phạm Văn Đồng ).Hình tượng người nghĩa sĩ chân đất lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam đã mang hình dáng đầy bi tráng.Nó như một tượng đài sừng sững tạc vào không gian lẫn với để nói với muôn đời rằng:Thác mà trả nước non rồi nợ,danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen; thác mà ưng đình miếu để thờ,tiếng ngay trải muôn đời ai cũng ngưỡng mộ

Sự gắn bó,lòng yêu thương và cảm phục đã khiến Nguyễn Đình Chiểu ghi tạc vào thơ văn mình hình tượng ngưòi nghĩa sĩ Cần Giuộc thật bi tráng.Hình tượng ấy sức nặng của một thời đại “nước mắt anh hùng lau chẳng ráo”và tấm lòng yêu thương bi thiết của nhà thơ mù đất Đồng Nai – Gia Định.Những người anh hùng “sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc”.Còn nhà thơ của họ đã dựng lại tượng đài ấy “nghìn năm” trong ký ức tâm hồn của người đời bằng văn chương.

Minh Nguyệt

Post Comment