Tả một con suối ở quê em

Tả một con suối ở quê em Bài làm 1 Róc rách! róc rách nước từ trên thượng nguồn đổ về nghe thật vui tai. Đó là tiếng dòng suối chảy thân quen ở quê em. Không biết con suối bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó gắn bó với làng em từ lâu lắm.

Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ của Ngô Tất Tố

Đề bài: Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ của Ngô Tất Tố Bài làm Trên văn đàn Việt Nam Ngô Tất Tố được đánh giá chính là một cây bút hiện thực phê phán xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán. Tác phẩm “Tắt đèn”