Tag: bản thân

Phân tích bức tranh phố huyện trong truyện ngắn hai đứa trẻ. Từ đó nhận xét về giá trị hiện thực và nhân đạo

Phân tích bức tranh phố huyện trong truyện ngắn hai đứa trẻ. Từ đó nhận xét về giá trị hiện thực và nhân đạo Gợi ý I. Đặt vấn đề TL là cây bút nhạy cảm, có khả năng khơi gợi những rung động mong manh, tinh tế. HĐT  là một truyện ngắn tiêu biểu

Phân tích diễn biến tâm trạng trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Từ đó nêu những đóng góp mới mẻ của Thạch Lam trong việc thể hiện cảm hứng nhân đạo độc đáo. Nhận xét về một số nét đặc sắc của truyện ngắn này

Phân tích diễn biến tâm trạng trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Từ đó nêu những đóng góp mới mẻ của Thạch Lam trong việc thể hiện cảm hứng nhân đạo độc đáo. Nhận xét về một số nét đặc sắc của truyện ngắn này Bài làm Đặt vấn đề – “Xúc

Nghị luận về tinh thần lạc quan

Nghị luận về tinh thần lạc quan Hướng dẫn Lạc quan trước hết là yêu đời, xem đời là đáng sống, cho dù trên đường đời gặp phải lắm cảnh éo le, phiền muộn và gian truân, hoặc phải đụng lắm điều hèn nhát, ti tiện, phản trắc. Những cái tiêu cực ấy, đối với

Nghị luận về đức tính khiêm tốn là đức tính cần thiết trong cuộc sống

Nghị luận về đức tính khiêm tốn là đức tính cần thiết trong cuộc sống Hướng dẫn Có người tự coi mình cái gì cũng đã biết, sống vênh vang trong xã hội nên thật đáng chê! Có người lại cảm thấy nhân cách mình chưa hoàn thiện, sự hiểu biết của mình còn nhiều

Bình giảng bài văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bình giảng bài văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Hướng dẫn NỘI DUNG BÀI VĂN BÌNH GIẢNG THAM KHẢO Bối canh thế giới vào những năm 80 của thế kỷ XX đã có những điều kiện thuận lợi có bán đối với