Tag: “Chiếc lược ngà”

Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện Chiếc lược ngà

Đề bài: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện “Chiếc lược ngà” – Bài tập làm văn số 6 lớp 9 Bài làm Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện “Chiếc lược ngà” – Không thể phủ nhận được rằng chính

Suy nghĩ của em về nhân vật bé Thu trong Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Suy nghĩ của em về nhân vật bé Thu trong “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng Bài làm Suy nghĩ của em về nhân vật bé Thu – Có thể nhận thấy được rằng chính hình ảnh bé Thu là nhân vật trọng tâm của tác phẩm “Chiếc lược ngà” của nhà