Tag: Đeo nhạc cho mèo

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Về khái niệm truyện ngụ ngôn (xem mục 1.1.Bài 10). 2. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là truyện ngụ ngôn nhân hoá các bộ phận trên thân thể con người. Truyện mượn các bộ phận của cơ thể