So sánh Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này yêu cầu các em: – Hiểu…