Đề bài: Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân Bài làm Truyện ngắn “Làng” của tác giả Kim Lân được biết đến chính là một tác phẩm nổi tiếng với đề tài người nông dân. Trong tác phẩm thì nổi lên với nhân vật ông Hai.