Đề bài: Tả cây phượng lớp 4 Tả cây phượng lớp 4 – Bài làm 1 Tả cây phượng lớp 4 –  Cây phượng như thật nổi bật biết bao nhiêu với những chùm hoa đỏ rực một góc trời vào mùa hè. Khi nhìn thấy cây hoa phượng nó dường như cũng đã báo