Treo biển Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Truyện cười là loại truyện kể…