Tag: tự học

Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó.

Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó. Hướng dẫn I. DÀN Ý 1. Mở bài: – Nhận xét khái quát về vai trò quan trọng của sách trong đời sống của con người. – Trích dẫn