Soạn văn lớp 12 tập 1

Trả bài làm văn số 2

Trả bài làm văn số 2

Hướng dẫn

Một lần nữa, nên ôn lại cách làm bài văn chính luận đã học. Cần nắm lại được đặc điểm yêu cầu về nội dung và hình thức của đề vấn ở Bài viết số 2.

Nghe lời nhận xét của trên lớp và ở bài làm, tự đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm ở Bài viết số 2 trên cả hai mặt kiến thức và kĩ năng, từ đó nắm vững hơn cách làm bài xã hội. Theo sự hướng dẫn của , học sinh tìm hiểu lại đề, lập dàn ý tóm lược và tự sửa bài làm của mình.

Mai Thu

Xem thêm:  Bài 24 - Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Post Comment