Category: Văn mẫu lớp 10

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Đề bài: Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Bài làm Chúng ta đã biết đến Nguyễn Dữ là một nhà văn thành công với thể loại truyền kì. Đó là khi ông nói đến những chuyện có những yếu tố kì ảo được lưu

Phân tích bài thơ Chí Khí Anh Hùng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích bài thơ Chí Khí Anh Hùng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm “Truyện Kiều” là một kiệt tác văn học của Việt Nam. Đoạn trích “Chí khí anh hùng” trong truyện cười là một đoạn trích hay trong “Truyện Kiều” đã nói về Từ Hải. Từ Hải hiện lên