Category: Văn mẫu lớp 11

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam

Đề bài: Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam Bài làm "Hai Đứa Trẻ" của Thạch Lam là một trong những truyện ngắn thật đặc sắc, mang đậm được phong cách văn chương của Thạch Lam nhẹ nhàng và tinh tế nhưng lại mang được những

Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Bài làm Nhà văn Nguyễn Tuân luôn luôn được đánh giá chính là một trong những người nghệ sĩ suốt đời đi kiếm tìm cái đẹp, chất vàng 10 đã qua thử lửa. Không

Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích”, một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta ngày nay

Đề bài: Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích”, một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta ngày nay – Bài tập làm văn số 6 lớp 11 Bài làm Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về

Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương có loại đáng thờ. Có loại ko đáng thờ. Loại đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại không đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên

Đề bài: Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương […] có loại đáng thờ. Có loại ko đáng thờ. Loại đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại không đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Hãy phát biểu ý kiến về